Energipyramider®

Modell G

En ny teknologi - början av en ny dimension
”Det finns ingen makt på jorden såm kann motsätta sig en beständig tanke! " Yogavasistha

En ny spirituell väg drivs igenom!

Energipyramiderna (dubbelpyramider) är D. Harald Alkes uppfinning och uppstod genom talrika channelbudskap med ljusväsen enheten Horus. Namnet betecknar en ny typ av dubbelpyramid. 2 i 1.

Energipyramider - En bekännelse till livet !

1990 lyckades Kyborginstitutet efter 14 års arbete åstadkomma ett genombrott i utvecklingen av en ny typ av dubbelpyramider. Fältundersökningar visade att det föreligger förändringar av jordmagnetfälten vid våra förfäders heliga platser, vid berömda kyrkor och tempel.
Genom den speciella konstruktionen av två sammanfogade metallpyramider uppstår en antenn som aktiverar utvalda kosmiska och jordiska energiströmmar. Genom att montera upp en energipyramid skaffar vi oss hälsosamma ( heliga) lokaler där människan och hennes omvärld kan leva i ett bättre samförstånd. " En stor energipyramid skapar ett kraftfält, som liknar det kring katedralen i Chartres". ( Rutgångarnas fackorgan).
Rutgångare och andra sensitiva människor har i alla tider känt, att det finns vissa zoner på jordytan, som är bättre för vår hälsa än andra. Heliga platser kan aktivera oss andligt medan zoner med patogen strålning från jorden däremot kan skada oss. Energipyramiderna utvecklar koncentrerade energifält med stor räckvidd som har förmågan att stärka och stabilisera vår inre energi i förhållande till kosmos. Med det speciella bioaktiva energifält som utvecklas av energipyramiderna från Kyburg, står vi i början av en ny teknologisk era. Med energipyramiderna uppnår du bättre livskvalitet och förbättrar din bostad eller din arbetsplats genom

  • avstörning av geopatogena zoner och vattenådror,
  • ett skydd mot elektrosmog som stabiliserar din motståndskraft och ditt immunförsvar och
  • avstörning av bostadsytor och utflöde av Prana-livsenergi om gör att du återhämtar dig bättre och får en djupare sömn

Härigenom vinner du en ny känsla av inre harmoni och säkerhet!
Det speciella bioaktiva kraftfält som utvecklas av energipyramiderna ökar din prestationsförmåga och höjer din livsglädje!
Utnyttja den kreativa potentialen i dessa subtila energifält för att stegra din andliga kapacitet och för att nå dina mål!
Harmonisera arbetsklimatet på ditt företag genom att reducera de mellanmänskliga spänningarna genom energipyramidernas bioaktiva kraftfält!

Med energipyramiderna anknyter vi till kosmiska energifält som stabiliserar och skyddar vår omgivning. 30 års erfarenhet bekräftar följande:

Modell A

Modell A

Modell A med en höjd på 18 cm påverkar stark vårt hjärtchakra. Du får en helt ny känsla för värme, säkerhet och närhet till dig själv. Det bioaktiva fältet stabiliserar våra immunkrafter. Den verkar avstörande inom en radie av minst 8 meter och motverkar elektrosmog och skadlig inverkan från geopatogena zoner. Du lever och sover lugnare! 

Pris: Euro 419.-

Modell B

Modell B

Modell B med en höjd på 45 cm bygger upp ett starkt avstörningsfält inom en radie av minst 25 meter och försvarar därigenom vår genetiska kod. Detta är lösningen på all ohälsa förknippad med miljöbelastningar! Vår sundhet beror på magnetfältstyrkan hos kromosomerna i cellkärnan. En minskning av immunförsvarsförmågan börjar alltid med motsvarande försvagning av arvssubstansens magnetfält! Med kirlianfotografier har det bevisats att modell B stärker energiflödet i akupunkturmeridianerna. Detta kraftfält skyddar oss till och med från inverkan av radioaktivitet visat genom bioresonansmätningar av Dr. Melischko. De första medicinska undersökningarna med VEGA- testapparatur visar hur föråldringsprocessen i den mänskliga bindväven väsentligt bromsas.
Med biokondensatorplattorna till modell A resp. B kan naturläkemedel uppgraderas till högre effekt.

Pris: Euro 1649.-

Modell C

Modell C

Modell C med en höjd på 180 cm leverar ett starkt flöde av Prana som försörjer omgivningen med ett överskott av livsenergi som åter gör livet värt att leva. Avstörningsfältet runt denna pyramid har en diameter på mer än 500 meter. Människor som nyttjat denna pyramid berättar om ett terapeutiskt trancetillstånd som medvetandegör mental belastning vilket i sin tur möjliggör en läkningsprocess. Denna modell verkar starkt på din solarplexus motsvarande chakran 1-4-7.
Den stora energipyramiden med dess fina ädelkristaller ger intensivare svängningar och skärmar därför av oss från negativ påverkan och energi från andra människor (voodoo).
De tre modellerna kompletterar varandra genom att de verkar på tre olika frekvensnivåer som alla fungerar positivt och konstruktivt.
Energin är bioaktiv och den aktiveras av våra tankar. Därmed får vi ett avgörande inflytande över våra egna liv och kan kreativt forma vår framtid.
Rent tekniskt är energipyramiderna konstruktioner för förändring av jordens magnetfält. Deras inverkan leder till ett flöde att fri energi. Traditionella pyramider skapar statiska fält men inget energiflöde! Hos energipyramiderna från Kyburg kan varje nybörjare känna denna enrgiström. Känslan av ett källflöde utan slut är otrolig! Den måste bara pekas ut med kompass.
Energipyramiderna aktiverar exempelvis vattnet i våra ledningar och får det att leva igen. Verkningsgraden och kvaliteten överträffar alla andra metoder.

Pris: Euro 2349.-

Talrika esoteriska centra, naturläkare och psykoterapeuter använder dessa apparater i sin verksamhet. De intygar att de leder till intensivare meditation , förstärkta terapeutiska processer och en ökad möjlighet för läkning av själsliga störningar. " Mina aggressiva patienter är mycket lugnare sedan de laddats upp vid en energipyramid i min praktik. Vi har därför kunnat minska användandet av psykofarmaka betydligt." ( Dr. Kutzer, psykiatriker).

G-Modell